Đặc biệt - Mặt nạ dùng một lần

1 xét
| Đặt một câu hỏi
- +
Đặc điểm kỹ thuật  
Số Lượng 1 hộp, 100 miếng mỗi hộp
Chức năng Được sử dụng làm bộ lọc thứ cấp cho mặt nạ
Loại mặt nạ phù hợp Tất cả, bao gồm mặt nạ 3 lớp bình thường, mặt nạ KN95, KF94 hoặc KF80 hoặc bụi
Quốc gia xuất xứ Hàn Quốc

 

Thông tin thêm

Báo cáo xét nghiệm kháng khuẩn

Bảng dữ liệu an toàn vật liệu

Báo cáo thử nghiệm_Nano Bộ lọc nước sạch hồng ngoại xa

Báo cáo thử nghiệm_KT & RI_ES Vật liệu_ES5-DD60BR