Kazzue Toric Legato Nâu

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi

- +
Đặc điểm kỹ thuật
đường kính 14.2mm
Hàm lượng nước 45%
Nét cong cơ bản 8.6mm
Thời gian thay thế Trong 3 tháng
Bao gồm những gì Một cặp kính áp tròng + vỏ ống kính

Xin lưu ý rằn