Hi Toric Hàng tháng dùng một lần cho loạn thị - 3 hoặc 6 chiếc

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi
- +
Đặc điểm kỹ thuật
đường kính 14.2mm
Hàm lượng nước 45%
Nét cong cơ bản 8.6mm
Thời gian thay thế Dùng một lần hàng tháng

Bao gồm những gì

1 cặp hoặc 3 cặp kính áp tròng + hộp đựng ống kính 
Thời gian xét duyệt visa 4 5 ngày làm việc
Chi tiết Mỗi hộp chứa 2 hoặc 6 miếng thấu kính của cùng một đơn thuốc. Vui lòng đặt hàng hộp thứ 2 nếu bạn có đơn thuốc khác cho mắt phải và mắt trái.

    Hủy bỏ không được phép vì đây là sản phẩm được thực hiện tùy chỉnh.