Thay đổi VAT ở EU / Vương quốc Anh

Thay đổi VAT ở EU / Vương quốc Anh

Từ 1st Tháng Bảy 2021, tất cả hàng hóa thương mại nhập khẩu vào EU / Vương quốc Anh sẽ phải chịu thuế VAT (Thuế giá trị gia tăng) bởi chính quyền địa phương, bất kể giá trị của chúng. 

* Người mua từ Vương quốc Anh sẽ cần phải tự thu xếp việc thanh toán thuế tại thời điểm này.

Có thể tìm thấy thêm thông tin ở đây (dành cho EU) / ở đây (dành cho Vương quốc Anh).

Quay lại Tin tức