Lên kế hoạch cho Halloween của bạn vào năm 2021

Lên kế hoạch cho Halloween của bạn vào năm 2021

Do làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới, các nhóm hoàn thiện của chúng tôi đang làm việc trên cơ sở các ngày thay thế và mất nhiều thời gian hơn trước đây. 

Vì vậy, bạn nên đặt hàng trước những ngày dưới đây nếu bạn muốn đơn hàng đến trước Halloween. Thời gian xử lý có thể được tìm thấy trong sản phẩm.

Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ / cập nhật thêm nào về đơn đặt hàng, hãy gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp trợ giúp ngay lập tức.

Ngoài ra, bạn có thể đặt hàng từ cửa hàng tốc hành (Chỉ dành cho người mua Hoa Kỳ) để giao hàng nhanh hơn.

Chúng tôi hiểu nỗi đau của việc chờ đợi, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra. Giữ an toàn và mạnh mẽ! 

 

Quay lại Tin tức