COVID-19 - Trì hoãn xử lý

COVID-19 - Trì hoãn xử lý

Lời chào hỏi! 

 

Do đợt nhiễm trùng Covid-19 mới, vui lòng cho phép chúng tôi mất thêm 1-2 tuần để giao đơn đặt hàng của bạn vì nhóm thực hiện của chúng tôi đang làm việc trên cơ sở các ngày thay thế.

 

Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ / cập nhật thêm nào về đơn đặt hàng, hãy gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp trợ giúp ngay lập tức.

 

 

Ngoài ra, bạn có thể đặt hàng từ cửa hàng tốc hành (Chỉ dành cho người mua Hoa Kỳ) để giao hàng nhanh hơn.

 

Chúng tôi hiểu nỗi đau của việc chờ đợi, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra. Giữ an toàn và mạnh mẽ! 

 

Quay lại Tin tức