Tin tức / Vương quốc Anh

  • Thay đổi VAT ở EU / Vương quốc Anh

    Thay đổi VAT ở EU / Vương quốc Anh

    Từ ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX, tất cả hàng hóa thương mại nhập khẩu vào EU / Vương quốc Anh sẽ phải chịu thuế VAT (Thuế Giá trị Gia tăng) bởi chính quyền địa phương, bất kể giá trị của chúng. * Người mua từ Vương quốc Anh sẽ cần phải tự thu xếp việc thanh toán thuế vào lúc này. Có thể tìm thêm thông tin tại đây (đối với EU) / tại đây (đối với Vương quốc Anh).

    Đọc thêm →