Giáo dục / liên hệ củng cố

  • Tại sao Sclera Lens lại đắt như vậy?

    Tại sao Sclera Lens lại đắt như vậy?

    Kính áp tròng không giống như bất kỳ kính áp tròng nào khác trên thị trường. Chúng được sử dụng cho mục đích y tế hoặc mỹ phẩm, được làm từ vật liệu hydrogel, được thiết kế để mặc thoải mái trong thời gian dài. Nó cho phép lượng oxy cao hơn thấm vào mắt, nó không rẻ và làm tăng thêm khá nhiều vào giá thành của những ống kính này.

    Đọc thêm →