Bausch & boo Softlens 38 - 6 chiếc

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi
- +
Đặc điểm kỹ thuật
đường kính 14.0mm
Hàm lượng nước 38%
Nét cong cơ bản 8.7mm
Thời gian thay thế Dùng một lần hàng tháng
Bao gồm những gì 3 cặp kính áp tròng + hộp đựng ống kính
Chi tiết Mỗi hộp chứa 6 miếng thấu kính của c