Tóc giả cao cấp - Mặt trước bằng ren mía với rễ cây nhục đậu khấu sâu

1 xét
| Đặt một câu hỏi

- +
Đặc điểm kỹ thuật
Thời gian xét duyệt visa 2-3 ngày làm việc
Vật chất 100% sợi chịu nhiệt, móc thủ công
Màu tóc giả Đen & Nâu nhạt
Chiều dài tóc giả 35cm
Phong cách Xoăn ngắn
Kiểu  Tóc giả ren phía trước

tóc giả trước bằng ren thủ công