Tóc giả cao cấp - Tóc giả phía trước bằng ren sóng lớn Auburn dài

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi

- +
Đặc điểm kỹ thuật
Thời gian xét duyệt visa 2-3 ngày làm việc
Vật chất 100% sợi chịu nhiệt, móc thủ công
Màu tóc giả Nâu trộn
Chiều dài tóc giả 60cm
Phong cách Xoăn dài
Kiểu  Tóc giả ren phía trước

tóc giả trước bằng ren thủ công