Tóc giả cao cấp - Fluffy Black Lace Front

4 Nhận xét
| Đặt một câu hỏi
Sản phẩm này không có sẵn
Đặc điểm kỹ thuật
Thời gian xét duyệt visa 2-3 ngày làm việc
Vật chất 100% sợi chịu nhiệt, móc thủ công
Màu tóc giả Đen và xanh
Chiều dài tóc giả 35cm
Phong cách Xoăn ngắn
Kiểu  Tóc giả ren phía trước

tóc giả trước bằng ren thủ công

Lượt xem trên Instagram