Tóc giả cao cấp - Tóc giả phía trước có ren thẳng trung bình nổi bật Brunette

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi

- +
Đặc điểm kỹ thuật
Thời gian xét duyệt visa 2-3 ngày làm việc
Vật chất 100% sợi chịu nhiệt, móc thủ công
Màu tóc giả Màu nâu tối
Chiều dài tóc giả 50cm
Phong cách Trung bình và thẳng
Kiểu  Tóc giả ren phía trước

tóc giả trước bằng ren thủ công