Tóc giả cao cấp - Bob dài màu da nâu với độ dài ngang vai Tóc giả phía trước bằng ren

1 xét
| Đặt một câu hỏi
- +
Đặc điểm kỹ thuật
Thời gian xét duyệt visa 2-3 ngày làm việc
Vật chất 100% sợi chịu nhiệt, móc thủ công
Màu tóc giả Đen
Chiều dài tóc giả 40cm
Phong cách Trung bình và thẳng
Kiểu  Tóc giả ren phía trước

tóc giả trước bằng ren thủ công