Tóc giả cao cấp - Tóc vàng màu tro có nguồn gốc với màu hồng viền ren phía trước tóc giả

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi
Sản phẩm này không có sẵn
Đặc điểm kỹ thuật
Thời gian xét duyệt visa 2-3 ngày làm việc
Vật chất 100% sợi chịu nhiệt, móc thủ công
Màu tóc giả Phối màu
Chiều dài tóc giả 45cm
Phong cách Trung bình và thẳng
Kiểu  Tóc giả ren phía trước

tóc giả trước bằng ren thủ công

Lượt xem trên Instagram