Cosplay Wig - Liên minh huyền thoại: Ngôi sao hộ mệnh Miss Fortune

1 xét
| Đặt một câu hỏi
- +
Đặc điểm kỹ thuật
Thời gian xét duyệt visa 3 - 4 ngày làm việc
Vật chất 100% sợi chịu nhiệt
Màu tóc giả Cam & Đỏ hỗn hợp
Chiều dài tóc giả 100cm