Tóc giả cao cấp - Sóng dài màu nâu nửa đêm với tóc giả phía trước bằng ren mềm

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi
- +
Đặc điểm kỹ thuật
Thời gian xét duyệt visa 2-3 ngày làm việc
Vật chất 100% sợi chịu nhiệt, móc thủ công
Màu tóc giả Màu nâu tối
Chiều dài tóc giả 70cm
Loại tóc giả Tổng hợp tóc
Phong cách Xoăn dài
Kiểu  Tóc giả ren phía trước

tóc giả trước bằng ren thủ công