Tóc giả cao cấp - Butterscotch Olive Lace Front Wig

2 Nhận xét
| Đặt một câu hỏi
- +
Đặc điểm kỹ thuật
Thời gian xét duyệt visa 2-3 ngày làm việc
Vật chất 100% sợi chịu nhiệt, móc thủ công
Màu tóc giả Dark Brown
Chiều dài tóc giả 80cm
Loại tóc giả Tổng hợp tóc
Phong cách Dài & thẳng
Kiểu  Tóc giả ren phía trước

 

 

tóc giả trước bằng ren thủ công