Tóc giả cao cấp - Minty Smoke Long Sultry Wave Lace Front Wig

1 xét
| Đặt một câu hỏi
Sản phẩm này không có sẵn
Đặc điểm kỹ thuật
Thời gian xét duyệt visa 2-3 ngày làm việc
Vật chất 100% sợi chịu nhiệt, móc thủ công
Màu tóc giả Màu xanh lợt
Chiều dài tóc giả 80cm
Loại tóc giả Tổng hợp tóc
Phong cách Xoăn dài
Kiểu  Tóc giả ren phía trước

tóc giả trước bằng ren thủ công

Lượt xem trên Instagram