Vỏ ống kính - Với chức năng làm sạch - Mini

3 Nhận xét
| Đặt một câu hỏi

- +
Đặc điểm kỹ thuật
Thời gian xét duyệt visa 2 3 ngày làm việc
chú ý Màu sắc sẽ được chọn ngẫu nhiên

 

Học như thế nào?

  1. Đặt ống kính vào nắp trên và đóng chặt.
  2. Đổ dung dịch vào chứa cho đến khi thấu kính ngâm trong dung dịch.
  3. Quay nó bằng cách xoay trên cùng bên trái và bên phải trong 10-20 giây.
  4. Bạn xong việc rồi!