Bộ dụng cụ du lịch ống kính - Shiba Inu

4 Nhận xét
| Đặt một câu hỏi

- +
Đặc điểm kỹ thuật
Thời gian xét duyệt visa 2 - 3 ngày làm việc
Chi tiết

Có thể đựng vừa Lens Case - Trung bình và Vỏ Lens - Medium và Trong suốt. Đi kèm với nhíp x 1 & dụng cụ chèn x 1.