Colorvue Lumina Dazzling Mint

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi
- +
Đặc điểm kỹ thuật
đường kính 14mm
Hàm lượng nước 55%
Nét cong cơ bản 8.6mm
Thời gian thay thế Trong vòng 3 tháng
Bao gồm những gì Một cặp kính áp tròng + vỏ ống kính

Xin lưu ý rằng thời gian thay thế 3 tháng là khoảng thời gian tối đa bạn có thể sử dụng. Sau khi bạn mở ống kính, nó phụ thuộc vào tần số bạn sử dụng.

Đó là sản phẩm hao mòn, bạn càng sử dụng thường xuyên, bạn sẽ vứt bỏ n