EOS Jewel Brown

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi

- +
Đặc điểm kỹ thuật
đường kính 14mm
Hàm lượng nước 38%
Nét cong cơ bản 8.6mm