Alcon GenTeal Lubricant Eye Drops - 10ml

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi
- +
Đặc điểm kỹ thuật
thể tích 10ml
Thành phần

Hydroxypropylmethylcellulose 0.3% (3mg / ml), natri clorua, axit boric, kali clorua và natri perborat. Kết thúc. qs

  

Tính năng, đặc điểm:

Genteal là một dung dịch đẳng trương với chất bảo quản biến mất (Natri perborat 0.28mg / ml) có chứa Hydroxypropylmethylcellulose 0.3% (3mg / ml), natri clorua, axit boric, kali clorua và natri perborat. Kết thúc. qs

 

Hướng sử dụng

  • 1-2 giọt, 5-6 lần một ngày


Cảnh báo:

  • Tránh xa bọn trẻ
  • Đóng chặt chai khi không sử dụng
  • Bảo quản dưới 25 ° c
  • Giải pháp được loại bỏ sau 30 ngày mở cửa
  • Đọc lá-cho biết thêm thông tin