Chăm sóc mắt & vệ sinh cá nhân

  • Liên hệ với thuốc nhỏ mắt

Không phải tất cả các loại thuốc nhỏ mắt đều được tạo ra như nhau. Mua thuốc nhỏ mắt tương thích với ống kính của chúng tôi để điều trị khô mắt hoặc mỏi mắt kỹ thuật số. Thuốc nhỏ mắt không có nghĩa là được sử dụng với kính áp tròng. Họ có thể làm mờ các liên hệ của bạn dẫn đến tầm nhìn có thể nhiều mây và mờ. Mua giải pháp Abbott Dược phẩm được FDA phê duyệt của chúng tôi để duy trì thị lực và độ sắc nét.