Dailies Tổng số 1 - 30 chiếc

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi
- +
Đặc điểm kỹ thuật
đường kính 14.1mm
Hàm lượng nước 33%
Nét cong cơ bản 8.5mm
Thời gian thay thế Dùng một lần hàng ngày
Có gì bên trong 15 cặp kính áp tròng + một hộp đựng thấu kính
Thời gian xét duyệt visa 8-10 ngày làm việc (thêm 3-4 ngày làm việc cho công suất trên -10.00, 4 - 6 tuần cho Hyperopia, + power)
Chi tiết Mỗi hộp gồm 30 miếng kính của cùng một đơn thuốc. Vui lòng đặt hộp thứ 2 nếu bạn có đơn thuốc khác cho mắt phải và mắt trái.

 

Kính áp tròng gradient nước đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Không cảm thấy gì, ngay cả vào cuối ngày. DAILIES TOTAL1® tiếp điểm là sự lựa chọn hoàn hảo khi tìm kiếm cả sự thoải mái và khả năng thở. Chất liệu silicone hydrogel của chúng với hàm lượng nước thấp mang lại khả năng truyền oxy vượt trội để giảm tình trạng khô da vào cuối ngày.