I-Codi Naty IC3 06 Bướm Nâu

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi
- +
Đặc điểm kỹ thuật
đường kính 15mm
Hàm lượng nước 38%
Nét cong cơ bản 8.6mm
Thời gian thay thế Trong vòng 12 tháng
Bao gồm những gì Một cặp kính áp tròng + vỏ ống kính