Kẹo ngọt màu đỏ

Viết nhận xét
| Đặt một câu hỏi

- +

Sáng, cường độ & mờ đục; đây là cách thấu kính mà